Building community capacity to achieve the human rights of all persons with disabilities

FAQ

Що таке ОІ?

версія для друку

ФПІ розуміє даний термін, "ОІ", як представницькі організації або групи людей з інвалідністю (інвалідів), у яких люди з інвалідністю становлять більшість як серед співробітників, так і в органах управління й добре представлені на всіх рівнях організації. У це поняття входять організації родичів інвалідів (що представляють дітей з інвалідністю, осіб з розумовою інвалідністю або сліпоглухих), першорядним завданням яких є розширення можливостей інвалідів, у тому числі по захисту власних інтересів. Крім того, ФПІ у своєму розумінні інвалідності ґрунтується на її соціальній моделі. Особливо позитивно розглядаються організації, що працюють конкретно над підвищенням можливостей найбільш ізольованих категорій співтовариства інвалідів.

Просимо також ознайомитися з нижченаведеними запитаннями про
наших потенційних заявників.

Якого типу організації можуть подавати заявки на малий грант?

версія для друку
 • Законно зареєстровані недержавні ОІ (або групи, що діють завдяки фінансовій підтримці такої ОІ);
 • Законно зареєстровані недержавні організації із захисту родини, що представляють дітей з інвалідністю та/або осіб з розумовою інвалідністю (або групи, що діють завдяки фінансовій підтримці такої організації);
 • Партнерства ОІ та інших організацій (де ОІ виступає розпорядником);
 • Партнерства організацій самодопомоги або самозахисту людей з інвалідністю й іншими організаціями;
 • Ми вітаємо заявки від ОІ, що діють на місцевому рівні (будь-якому нижче від національного). Партнерства організацій заохочуються.

Заявки з яких країн ви приймаєте?

версія для друку

Просимо ознайомитися з поточною формою Запиту на заявки, яку можна знайти на нашому вебсайті.

За яким принципом ФПІ відбирає цільові країни?

версія для друку

Відбір цільових країн завершується після тривалого процесу, який включає обговорення із Комітетом з надання грантів, який рекомендує критерії для відбору країни, та з нашою Радою директорів, яка виносить рішення з конкретних країн, вивчених нашими співробітниками.

Що мається на увазі під "наданням послуг"?

версія для друку

Надання послуг у цьому випадку стосується широкого кола видів діяльності, включаючи надання асистивних пристроїв, реабілітаційних послуг, трудотерапії й медичних послуг.
Якщо ви хочете довідатися, чи становить діяльність, який ви хочете зайнятися, надання послуг, просимо написати нам електронною поштою на адресу: info@disabilityrightsfund.org

Чи ви надаєте кошти на покриття загальних поточних витрат?

версія для друку

Невелика частина коштів може піти на покриття загальних поточних витрат, однак більша частина повинна бути використана на досягнення конкретних цілей запропонованого вами проекту.

Чи існує у вас процедура попереднього письмового запиту?

версія для друку

Така процедура на основі листа про зацікавленість була запроваджена ФПІ в грудні 2010; для Лівану. У 2011 році ФПІ поширив цю процедуру на Бангладеш, Перу та Уганду. В рамках першого етапу 2012 року процедура попереднього письмового запиту через надсилання листа про зацікавленість була запропонована Індії та Україні. Вдруге ОІ Бангладеш, Перу та Уганди запрошені надсилати листи про зацікавленість на другий етап 2012року. Наразі для всіх кандидатів з усіх інших цільових країн ФПІ діє звичайна процедура запрошення/запиту надсилати заявку, яка докладно описана на нашому вебсайті.

Коли ми дізнаємося, чи схвалена наша заявка?

версія для друку

Ми проінформуємо всіх кандидатів після закінчення двох місяців від дня засідання нашого Комітету з надання грантів, що відбудеться в червні (для грантів першого етапу) і листопаді (для грантів другого етапу).

Я не маю змоги надіслати заявку електронною поштою. Як можна надіслати заявку в цьому випадку?

версія для друку

Заявку можна вислати поштою , факсом або електронною поштою. Наша поштова адреса:

Disability Rights Fund
89 South Street, Suite 203
Boston MA, 02111
USA

Наш номер факса: 1-617-261-1977
Наша електронна адреса: grants@disabilityrightsfund.org

Якщо надсилаєте заявку поштою , просимо повідомити нас заздалегідь (до закінчення терміну подачі), що вона вислана, аби ми знали, що вона має прийти. З огляду на те, що часу небагато, ми мусимо одержати ваші заявки до закінчення терміну.

Якими мовами можна подавати заявку?

версія для друку

Можна подавати заявки англійською, іспанською, українською або російською мовою. З травня 2010 ми почнемо приймати також заявки арабською. Заявки всіма цими мовами розглядатимуться нарівні.

Який граничний строк подачі заявок?

версія для друку

Конкретні дати зазначені в діючих Запитах на заявку, наведених на нашому вeбсайті.

Чи обов'язково заповнювати всі бланки, зазначені в переліку?

версія для друку

Просимо уважно переглянути перелік; там зазначені і всі необхідні документи.

Що таке попередній письмовий запит?

версія для друку

Документ, представлений ОІ із цільової країни регіону БС-ПА із запитом на грант або фінансування для того чи того проекту. У запиті вказуються основні дані про організацію, цілі й завдання проекту, фінансова інформація для потреб проекту.

Чи надає Фонд прав інвалідів тільки фінансову або також іншу підтримку – наприклад, обладнанням, навчанням?

версія для друку

Ми надаємо тільки фінансову підтримку. Втім, ми вважаємо грантоодержувачів своїми партнерами й тому намагаємося допомагати їм інформацією, порадами, рекомендаціями протягом усього нашого співробітництва.

Гранти для коаліцій середнього рівня можуть надаватися в обсязі 30 – 40 тис. дол. США на
рік на період 2 роки (60 – 80 тис. дол. США на 2 роки).

Які вимоги до звітності?

версія для друку

Ми повинні одержати від вас проміжний звіт (після закінчення першої половини терміну дії гранта), а потім заключний фінансовий і звіт у довільній формі. Протягом  року ми відвідуємо наших грантоодержувачів з інспекційними поїздками. Докладніше про ці вимоги ми повідомимо організаціям, які будуть відібрані для одержання грантів.

Після ухвалення рішення про видачу гранта звітність треба буде подавати англійською чи можна й іншими мовами?

версія для друку

Звітність може бути будь-якою з чотирьох мов, перерахованих у нашому Запиті на заявку (англійською, іспанською, українською або російською). З травня 2010 р. у рамках процедури попереднього письмового запиту для організацій регіону БС-ПА буде використатися також арабська.

Наведіть декілька прикладів діяльності, прийнятних для фінансування у вигляді Малих грантів ?

версія для друку

Наведемо
деякі з прикладів:

 • Мобілізація членів ОІ у віддалених та недостатньо  охоплених районах країни з метою просування КПІ;
 • Підвищення рівня обізнаності членів  ОІ щодо статей КПІ, пов’язаних з правоздатністю та самостійністю у прийнятті
  рішення (Статті 12, 15, 17, 19);
 • Посилення потенціалу регіональних  або муніципальних органів, які відають забезпеченням дотримання прав людини,
  для спільної роботи з ОІ щодо моніторингу КПІ;
 • Відповідно до Статті 8, співпрацювати із ЗМІ для забезпечення того, щоб інваліди показувалися в ЗМІ у
  манері, яка б відповідала вимогам КПІ;
 • Створення цифрових медіа-файлів про осіб з психофізичними видами інвалідності з метою інформування широкого загалу
  про стан прав цього сегменту населення у відповідності з вимогами КПІ;
 • Кампанія збору підписів під
  петицією, яка очолюється однією або декількома організаціями,  яка закликає уряд до ратифікації конвенції
  .

Організації яких видів можуть подати заявку на отримання гранту для коаліції середнього рівня?

версія для друку

Напрям фінансування у вигляді грантів для коаліцій середнього рівня було
засновано у 2013 році для надання підтримки коаліціям цивільного суспільства на
рівнях, інших ніж національний, з метою забезпечення впровадження національного
законодавства та політики також і на більш місцевих рівнях.

Від імені коаліції середнього рівня заявки повинні подаватися однією керівною ОІ або неурядовою сімейною організацією (яка представляє дітей –інвалідів та/або осіб з інтелектуальною інвалідністю). Організації-заявники несуть відповідальність за координацію коаліції, подання заявки та управління грантом. Будь-яка організація, яка має юридичний статус, може виступати у якості організації - заявника, включаючи парасолькові (які здійснюють загальну координацію) організації або федерації; разом з тим, парасолькові організації або федерації для цілей такої заявки вважаються єдиною організацією і тому повинні сформувати коаліцію з іншими організаціями, щоб відповідати критеріям відповідності.

У країнах, які мають федеральну структуру, ціль організації – заявника та її заявки повинна передбачати діяльність на рівні штату. В інших країнах, ціль організації – заявника та її заявки повинна передбачати діяльність на рівні регіону, провінції або району.

Наведіть декілька прикладів діяльності, прийнятних для отримання фінансування у вигляді грантів для коаліцій середнього рівня?

версія для друку

Наведемо деякі з прикладів: 

 • коаліція організацій, які здійснюють дослідження відповідності (або невідповідності)
  чинного законодавства щодо прав інвалідів на рівні держави (або регіону,
  провінції або району) КПІ;
 • коаліція організацій різних категорій інвалідів, яка прагне забезпечити, щоб нове законодавство, яке пропонується на рівні держави
  (або регіону, провінції або району) у зв’язку із КПІ, враховувало досвід
  організацій інвалідів;
 • коаліція ОІ та організацій правової допомоги, яка працює над стратегічно важливими судовими справами на рівні держави (або регіону, провінції або району) з метою
  забезпечення відповідності вимогам КПІ;
 • коаліція ОІ, яка відстоює своє право приймати участь у формуванні місцевої політики, наприклад, у розробці місцевої стратегії зниження рівня бідності;
 • коаліція ОІ, яка прагне переконати уряд надати фінансування на підтримку реалізації
  певного напряму політики – наприклад, політики інклюзивної освіти;
 • коаліція ОІ та організацій цивільного суспільства, які працюють над питаннями аналізу
  бюджету для кращого розуміння та впливання на розподіл фінансування у зв’язку з
  різними питаннями, включаючи інвалідність, на різних рівнях уряду.

 

Наведіть декілька прикладів діяльності, прийнятних для фінансування у вигляді грантів для національних коаліцій?

версія для друку

Наведемо деякі приклади:

 • коаліція ОІ різних категорій інвалідності, які займаються лобіюванням на рівні національного уряду ратифікації КПІ;
 • коаліція організацій осіб з психосоціальними видами інвалідності, які лобіюють питання
  прийняття нового законодавства на виконання Статті 12
 • коаліція ОІ, яка закликає уряд підготувати національний звіт та забезпечити участь в підготовці цього звіту представницьких організацій осіб з інвалідністю

Mи хотіли б у рамках свого проекту зайнятися лобістською діяльністю. Чи ФПІ фінансує лобіювання?

версія для друку

Так, ми зможемо профінансувати певні види лобістської діяльності, якщо нею займатиметься ваша організація. ФПІ, однак, не фінансує участі або втручання у виборчу кампанію, що виражає погляди на підтримку або проти одного з кандидатів на державну посаду.

Як організація, зареєстрована в США, ФПІ повинна додержуватися американських законів. Американські закони дуже чітко визначають дії, що становлять lobbyіng ("лобіювання") - на відміну від більше загального advocacy ("активний публічний захист"). Оскільки часто ці терміни використовуються взаємозамінно, ми пояснимо існуючі між ними розбіжності:

 • Лобіювання має місце, коли окрема особа чи група осіб виражає законодавцеві свої погляди на конкретне положення законодавства або звертається до представників громадськості з проханням висловитися про конкретне законодавче положення, або ж коли провадиться діяльність на підтримку кандидата на будь-яку посаду. (ФПІ не підтримує дії з просування конкретного кандидата на державну посаду).
 • Активний публічний захист є більше загальним терміном, що застосовується до діяльності, дослідження або аналізу з метою підвищення поінформованості громадськості, скликання форумів громадськості для обговорення питань тієї чи тієї політики, діяльності, спрямованої на виконання існуючих законів.

Де я можу знайти більше інформації про інші джерела фінансування, ресурси й інформацію для інвалідів?

версія для друку

Ми будемо постійно оновлювати сторінку "Ресурси" на нашому вебсайті, публікуючи такого роду інформацію, і просимо вас час від часу її перевіряти. Якщо маєте конкретне запитання, дайте нам знати, і ми постараємося підказати вам, де отримати відповідь.

Запитання: На кого розраховані гранти Фонду прав інвалідів?

версія для друку

Фонд прав інвалідів спрямовує всю свою діяльність з надання грантів на організації інвалідів (ОІ), що працюють у тих чи тих країнах на національному й місцевому рівні.  

Ми є організацією громадянського суспільства / неурядовою організацією або фондом, що працює з інвалідами. Чи можемо ми брати участь у заявці національної коаліції або подати на малий грант?

версія для друку

Фонд прав інвалідів зацікавлений насамперед у прямому фінансуванні організацій і груп людей з інвалідністю. Якщо ваша організація виступає партнером організацій або груп людей з інвалідністю, ми вітаємо спільні заявки за умови, що організація або група людей з інвалідністю є провідним заявником (тобто відповідає за управління проектом і фінансами).

Малий грант
Ви можете подати заявку, якщо відповідаєте будь-якій з таких умоЗ:

 1. У вас організація або фонд людей з інвалідністю, тобто інваліди становлять більшість (більше 50%) співробітників і членів ради;
 2. Ваша організація або фонд виступають фінансовим спонсором нової організації інвалідів (і вони беруть широку особисту участь у процесі подання заявки);
 3. Під егідою вашої організації діють групи самодопомоги або самозахисту людей з інвалідністю, що не мають власної юридичної реєстрації; або
 4. Ви є юридично зареєстрованою недержавною організацією із захисту родини, що представляє інвалідів та/або людей з розумовою інвалідністю.

Просимо надіслати нам лист електронною поштою за адресою: іnfo@dіsabіlіtyrіghtsfund.org, якщо ви не впевнені, чи підходить ваша організація/група умовам відбору.

Ми подали на реєстрацію й наразі очікуємо її затвердження відповідними органами. Чи можемо ми подати заявку?

версія для друку

На малий грант

Так. Однак, якщо ваша організація не завершила процес реєстрації, то єдиний вихід - подати заявку від імені фінансовогоспонсора (див. питання про фінансового спонсора).

Для грантів для коаліцій середнього рівня

Ні, якщо ваша організація не завершила свою реєстрацію, тоді ви не можете бути керуючим партнером коаліції

На грант для національних коаліцій

Ні - якщо ваша організація не пройшла реєстрацію до кінця, ви не можете бути партнером-розпорядником коаліції.

Моя організація не перебуває в одній із країн або провінцій, обраних ФПІ в якості цільових. Чи будуть коли-небудь фінансуватися організації або групи в моїй країні або місцевості?

версія для друку

Фонд прав інвалідів планує постійне розширення географії своєї діяльності. Темпи й межі цього розширення залежать від наших ресурсів і здатності надавати суттєві гранти у відібраних для цього країнах.

Наша організація (або фонд) – це організація цивільного суспільства / неурядова організація (фонд), який працює з інвалідами. Чи можемо ми приймати участь у заявці коаліції середнього рівня або національної коаліції або подати заявку на отримання малого гранту?

версія для друку

Фонд прав інвалідів зацікавлений насамперед у прямому
фінансуванні організацій і груп людей з інвалідністю. Якщо ваша організація
виступає партнером організацій або груп людей з інвалідністю, ми вітаємо
спільні заявки за умови, що організація або група людей з інвалідністю є
провідним заявником (тобто відповідає за управління проектом і фінансами).

Малий грант -

Ви можете подати заявку, якщо відповідаєте будь-якій з таких умов:

1. У вас організація або фонд людей з
інвалідністю, тобто інваліди становлять більшість (більше 50%) співробітників і
членів ради;

2. Ваша організація або фонд виступають
фінансовим спонсором нової організації інвалідів (і вони беруть широку особисту
участь у процесі подання заявки);

3. Під егідою вашої організації діють групи
самодопомоги або самозахисту людей з інвалідністю, що не мають власної
юридичної реєстрації; або

4. Ви є юридично зареєстрованою недержавною
організацією із захисту родини, що представляє інвалідів та/або людей з
розумовою інвалідністю.

 

Просимо надіслати нам лист електронною поштою за адресою:
іnfo@dіsabіlіtyrіghtsfund.org, якщо ви не впевнені, чи підходить ваша організація/група
умовам відбору.

Правозахисна діяльність – справа не одного року. Чи не можемо ми подати на фінансування відразу на кілька років?

версія для друку

Заявки на гранти для національних коаліцій (30 000 - 50 000 дол. на рік) можуть бути подані на два роки (60 000 - 100 000 дол. на строк 24 міс.).

Малі гранти надаються лише на один рік. Якщо ФПІ залишить вашу країну в списку цільових країн ще на рік, тоді грантоодержувачі зможуть подати заявку на ще один грант, за тією ж процедурою,  тобто процедурою для заявників, які подають заявку вперше.

У чому різниця між національною парасольковою організацією або федерацією ОІ й "національною коаліцією"?

версія для друку

Парасолькова організація /федерація ОІ - це членська організація з юридичним статусом. Для цілей даної заявки "національна коаліція" може включати парасолькову організацію /федерацію ОІ, але в ній мають обов'язково бути щонайменше ще дві чітко виражені організації.

Ми вимагаємо цього тому, що вважаємо розвиток широких партнерських зв'язків життєво важливою умовою просування прав людини для всіх інвалідів.
Якщо ви вважаєте, що ваша ситуація унікальна, й хотіли б подати заявку на грант для національної коаліції як одна парасолькова організація, просимо спочатку зв’язатися з нами, щоб ми могли оцінити, чи підходите ви умовам подачі заявок.

Чи всі члени національної коаліції повинні бути ОІ?

версія для друку

Ні, однак, БІЛЬШІСТЬ організацій-членів коаліції повинні бути ОІ. Крім того, партнер-розпорядник коаліції повинен бути ОІ або недержавною організацією із захисту родини (що представляє дітей з інвалідністю та/або людей з розумовою інвалідністю). Ми також усіляко заохочуємо партнерства із правозахисними та іншими організаціями, такими як ЗМІ.

Чи може бути один з партнерів коаліції середнього рівня або національної коаліції бути державною структурою? Якщо так, то чи може вона отримувати кошти? Якщо так, то чи враховується вона у складі трьох членів коаліції, які коаліція повинна мати для того, щоб розраховувати на отримання гранту?

версія для друку

Так, державна структура може бути партнером у заявці від коаліції; разом з
тим, кошти від ФПІ така державна структура отримати не може.  Крім того,
державні структури не враховуються у складі трьох партнерських організацій,
яких повинна мати в своєму складі (не менше трьох) коаліція середнього рівня
або національна коаліція, щоб задовольнити вимогам відповідності.

Чи можемо ми подати заявку відразу з кількох пріоритетних напрямків?

версія для друку

Відповідь буде різною залежно від того, на який грант ви подаєте.

На малий грант

 • Пріоритетні напрямки для малих грантіЗ:
 • Підвищення інклюзивності організацій і партнерств
 • Зміцнення внутрішнього потенціалу організації
 • Розширення участі ОІ у процесі прийняття рішень з КПІ на національному й місцевому рівні
 • Вирішення питань, пов'язаних з реалізацією положень КПІ

У заявці має бути виділений принаймні один пріоритетний напрямок, однак ми вітаємо й заявки, націлені на кілька пріоритетних напрямків. Просимо пам'ятати, що при відборі заявок ми будемо дивитися не на кількість пріоритетних напрямків, а на якість заявки. Тому заявки, у яких ретельно відпрацьований один пріоритетний напрямок, можуть мати кращі шанси на затвердження, ніж ті, в яких ідеться про декілька пріоритетних напрямків. 

На грант для национальных коалиций

 • Ні, ви маєте вибрати тільки один з нижче перелічених трьох напрямкіЗ:
 • Ратифікація КПІ та/або Факультативного протоколу (там, де він ще не ратифікований)
 • Прийняття конкретного законодавства відповідно до КПІ
 • Підготовка т. зв. альтернативного (паралельного) звіту.

Докладніший опис пріоритетних напрямків для малих грантів і грантів для національних коаліцій можна знайти в розділі "Пріоритетні напрямки" відповідного Запиту на заявку.

 

Чи можуть партнерські організації працювати незалежно одна від одної на різних пріоритетних напрямках у рамках однієї заявки (тільки на малий грант)?

версія для друку

Якщо партнерські організації не передбачають спільної роботи над якимись заходами, виникає питання, яке ж тут партнерство. Партнери повинні продемонструвати логічне обґрунтування свого співробітництва і в ідеалі показати якісь результати успішної співпраці в минулому.

Чи можуть подавати заявки організації з будь-яких регіонів даних цільових країн?

версія для друку

На малий грант

Організація-заявник повинна перебувати й переважно вести свою діяльність у країнах (і провінціях/містах), що є цільовими для даного потоку фінансування.

Для коаліцій середнього рівня

Члени коаліцій середнього рівня можуть мати місцезнаходження будь-де в
межах відповідних цільових країн. Члени коаліції повинні мати сферу діяльності
на рівні штату (в умовах федеральної системи),
провінції, регіону або району

На грант для національної коаліції

Члени національної коаліції можуть перебувати в будь-якому регіоні однієї із цільових країн. Діяльність партнера-розпорядника коаліції повинна мати загальнонаціональний масштаб.  

Більше інформації можна отримати на сторінці нашого сайту з Інструкціями щодо грантів.

Чи потрібні вам копії наших реєстраційних документів? Чи треба перекладати їх на англійську? Як вам їх переслати?

версія для друку

Для малих грантів

Нам потрібні документи, які свідчать, що ви юридично зареєстровані в себе в країні як організація громадянського суспільства (громадська організація). Якщо ви подаєте заявку разом з партнерською організацією, нам потрібне підтвердження реєстрації тільки організації-заявника. Якщо у вас є фінансовий спонсор, нам потрібна також інформація про його реєстрацію.

Перекладати ці документи на англійську необов'язково, але якщо зможете надіслати переклад, будемо вдячні. Копію реєстраційних документів можна надіслати факсом чи звичайною поштою, або відсканувати і надіслати електронною поштою. Просимо ще раз прочитати відповідь на питання про граничні строки (див. вище). Якщо висилаєте заявку поштою близько до дати закінчення строку подачі заявки, просимо повідомити нас про це.

Гранти для коаліцій середнього рівня та для національних коаліцій -

Нам потрібні документи про реєстрацію тільки партнера-розпорядника коаліції. Від цієї організації нам потрібні документи, які показують, що вона юридично зареєстрована в себе в країні як організація громадянського суспільства (громадська організація).

Чи фінансуєте ви міжнародні організації або організації, не зареєстровані в цільових країнах?

версія для друку

Ні, ми не фінансуємо міжнародні організації й організації, розташовані за межами наших цільових країн.

Ми розуміємо, що в усьому світі існує багато міцних, ефективних організацій, що ваша, можливо, провадить дуже потрібну роботу в одній з інших країн, і радіємо вашим успіхам. І, хоча ми не маємо можливості підтримати організації в інших країнах і регіонах грішми, за допомогою грантів, наша сторінка "Ресурси" надасть корисну інформацію широкій аудиторії, яка цікавиться захистом прав інвалідів в усьому світі.

Що таке фінансовий спонсор і, якщо він у мене є, як мені подавати заявку?

версія для друку

Фінансовий спонсор - це зареєстрована недержавна організація (НДО)1, що може прийняти кошти з-за кордону і погоджується направити ці кошти вашій організації. Якщо вирішите подавати заявку через фінансового спонсора, ви повинні разом із заявкою надати таку додаткову документацію:

 1. Документ, що підтверджує факт законної юридичної реєстрації фінансового спонсора;
 2. Копію його установчих документів, статуту (по можливості англійською мовою);
 3. Меморандум про взаєморозуміння, в якому в загальних рисах викладені відносини вашої організації й фінансового спонсора й конкретно той факт, що фінансовий спонсор згоден направляти вам кошти, отримані ним на ім'я вашої організації.

1. Організації громадянського суспільства (ОГС) або в громаді організації (CBO) може розглядатися в неурядовій організації (НУО).

Якого типу організації можуть подавати заявку на грант для національної коаліції?

версія для друку

Заявки від національних коаліцій ОІ можуть подаватися однією ОІ-розпорядником або недержавною організацією із захисту родини (що представляє дітей з інвалідністю та/або людей з розумовою інвалідністю) від імені коаліції. Організація-заявник бере на себе всю відповідальність за координування дій коаліції, подання заявки й розпорядження грантом. Організацією-заявником може бути будь-яка організація з юридичним статусом, включаючи парасолькові організації й федерації. Для цілей даної заявки парасолькові організації або федерації вважаються однією організацією й тому, щоб задовольняти умовам, повинні утворити коаліцію з іншими організаціями, що не входять до їхньої федерації. Якщо ви вважаєте, що ваша ситуація унікальна, й хотіли б подати заявку як одна парасолькова організація, просимо спочатку зв’язатися з нами, щоб ми могли оцінити, чи ви підходите умовам подачі заявок.

Партнер-розпорядник - це юридично зареєстрована організація, що відповідатиме за фінансове управління грантом і звітність перед ФПІ. Партнер-розпорядник може перебувати на будь-якій частині території цільової країни, але його діяльність повинна мати загальнонаціональний масштаб. Партнер-розпорядник має також пройти всі види реєстрації, необхідні для законної діяльності недержавної організації в даній цільовій країні, включаючи будь-які види реєстрації, потрібні для одержання засобів з-за кордону. Крім того, як організація, відповідальна за фінансове управління та звітність перед ФПІ, партнер-розпорядник повинен бути готовий представити звіти про прибутки й видатки організації за останні два роки, а також меморандум про взаєморозуміння, підписаний всіма партнерами по коаліції.

Виділіть