Building community capacity to achieve the human rights of all persons with disabilities

FAQ

Що таке ОІ?

ФПІ розуміє даний термін, "ОІ", як представницькі організації або групи людей з інвалідністю (інвалідів), у яких люди з інвалідністю становлять більшість як серед співробітників, так і в органах управління й добре представлені на всіх рівнях організації. У це поняття входять організації родичів інвалідів (що представляють дітей з інвалідністю, осіб з розумовою інвалідністю або сліпоглухих), першорядним завданням яких є розширення можливостей інвалідів, у тому числі по захисту власних інтересів. Крім того, ФПІ у своєму розумінні інвалідності ґрунтується на її соціальній моделі.

Якого типу організації можуть подавати заявки на малий грант?

  • Законно зареєстровані недержавні ОІ (або групи, що діють завдяки фінансовій підтримці такої ОІ);
  • Законно зареєстровані недержавні організації із захисту родини, що представляють дітей з інвалідністю та/або осіб з розумовою інвалідністю (або групи, що діють завдяки фінансовій підтримці такої організації);
  • Партнерства ОІ та інших організацій (де ОІ виступає розпорядником);
  • Партнерства організацій самодопомоги або самозахисту людей з інвалідністю й іншими організаціями;
  • Ми вітаємо заявки від ОІ, що діють на місцевому рівні (будь-якому нижч

Заявки з яких країн ви приймаєте?

Просимо ознайомитися з поточною формою Запиту на заявки, яку можна знайти на нашому вебсайті.

За яким принципом ФПІ відбирає цільові країни?

Відбір цільових країн завершується після тривалого процесу, який включає обговорення із Комітетом з надання грантів, який рекомендує критерії для відбору країни, та з нашою Радою директорів, яка виносить рішення з конкретних країн, вивчених нашими співробітниками.

Що мається на увазі під "наданням послуг"?

Надання послуг у цьому випадку стосується широкого кола видів діяльності, включаючи надання асистивних пристроїв, реабілітаційних послуг, трудотерапії й медичних послуг.
Якщо ви хочете довідатися, чи становить діяльність, який ви хочете зайнятися, надання послуг, просимо написати нам електронною поштою на адресу: info@disabilityrightsfund.org

Чи ви надаєте кошти на покриття загальних поточних витрат?

Невелика частина коштів може піти на покриття загальних поточних витрат, однак більша частина повинна бути використана на досягнення конкретних цілей запропонованого вами проекту.

Чи існує у вас процедура попереднього письмового запиту?

Така процедура на основі листа про зацікавленість була запроваджена ФПІ в грудні 2010; для Лівану. У 2011 році ФПІ поширив цю процедуру на Бангладеш, Перу та Уганду. В рамках першого етапу 2012 року процедура попереднього письмового запиту через надсилання листа про зацікавленість була запропонована Індії та Україні. Вдруге ОІ Бангладеш, Перу та Уганди запрошені надсилати листи про зацікавленість на другий етап 2012року.

Коли ми дізнаємося, чи схвалена наша заявка?

Ми проінформуємо всіх кандидатів після закінчення двох місяців від дня засідання нашого Комітету з надання грантів, що відбудеться в червні (для грантів першого етапу) і листопаді (для грантів другого етапу).

Я не маю змоги надіслати заявку електронною поштою. Як можна надіслати заявку в цьому випадку?

Заявку можна вислати поштою , факсом або електронною поштою. Наша поштова адреса:

Disability Rights Fund
89 South Street, Suite 203
Boston MA, 02111
USA

Наш номер факса: 1-617-261-1977
Наша електронна адреса: grants@disabilityrightsfund.org

Якими мовами можна подавати заявку?

Можна подавати заявки англійською, іспанською, українською або російською мовою. З травня 2010 ми почнемо приймати також заявки арабською. Заявки всіма цими мовами розглядатимуться нарівні.

Який граничний строк подачі заявок?

Конкретні дати зазначені в діючих Запитах на заявку, наведених на нашому вeбсайті.

Що таке попередній письмовий запит?

Документ, представлений ОІ із цільової країни регіону БС-ПА із запитом на грант або фінансування для того чи того проекту. У запиті вказуються основні дані про організацію, цілі й завдання проекту, фінансова інформація для потреб проекту.

Виділіть